Subtils Malinois  

contact:

Gunnel Ferm
Karl Johanstigen 11
S-746 35 Bålsta, Sweden
gunnelferm43@gmail.com

Helena Palmquist Rösth      Jakobstadsvägen 21 

S-82660 Söderhamn, Sweden helena.rosth@telia.com

News/Nyheter!

New obedience result for Nougat/ Nytt lydnadstesultat för Nougat

 

Mirre upgraded to higher class tracking/Mirre uppflyttad till högre klass spår

 

Obedience debute for Noir/Noir har lydnadsdebuterat 

 

New rally obedience results and title for Mirre / Nya rally resultat och ny titel för Mirre

 

2017-08-11 New obedience result for Mirre/ Nytt lydnadsresultat för Mirre 

 

2017-08-08 New obedience result for Nougat / Nytt lydnadsresultat för Nougat

 

2017-08-05 New results from

SBU/ Nya resultat från SBU 

 

2017-07-27 Nyxh upgraded to agility 3/ Nyxh uppflyttad till agility klass 3  

 

2017-07-16 New show results for Noir and Mirre. New agility result for Nyxh /Nya utställningsresultat för Noir och Mirre. Nya agilityresultat för Nyxh 

 

2017-07-08 New result in rally obedience for Mirre /Nytt rallylydnadsresultat för Mirre 

 

2017-07-02 New rally obedience result and title for Nougat/ Nytt rallyresultat och ny titel för Nougat

 

2017-06-28 New working result for Mica /Mica gk anlagsprov viltspår

 

2017-06-17 New agility results for Nyxh /Nya agilityresultat för Nyxh 

 

2017-06-11 New show results for Mårten and Mica /Nya utställningsresultat för Mårten och Mica 

 

2017-06-10 New Champion titels for Mica / Nya championtitlar för Mica 

 

2017-06-07 Words of remembrance of S. Jussi /Minnesord över S. Jussi 

 

2017-05-28 New agility results for Nyxh and Nougat/ Nya agilityresultat för Nyxh och Nougat

 

2017-05-25 New show result for Mårten/Nytt utställningsresultat för Mårten

 

2017-05-21 New rally obedience result for Nougat and show result for Mica /Nya  rallylydnadsresultat för Nougat och nytt utställningsresultat för Mica 

 

2017-05-20 Nougat upgraded to lower class tracking /Nougat uppflyttad till lägre klass spår

 

2017-05-18 Mirre tested for nosework/ Mirre gk doftprov för nosework 

 

2017-05-14 New agility results for Nyxh and Nougat/ Nya agilityresultat för Nyxh och Nougat

 

2017-05-06 New rally obedience result and title for Nougat /Nya rallyresultat och titel för Nougat

 

2017-05-01 New obedience result for Nougat /Nytt lydnadsresultat för Nougat

Hallo again!!

6/4/2015

Brie and yogurt!

 

Welcome to Subtils! We hope you will enjoy reading about our dogs and our breeding.

 

Välkommen till kennel Subtils! Vi hoppas du finner nöje i att läsa om våra hundar och vår uppfödning.

Grymma teamet Marianne och Subtils Mirage (Mirre) har tävlat lägre klass spår i Skellefteå idag och blivit uppflyttade! Stort grattis säger vi! Ni är så bra!

/ Super team Marianne and Subtils Mirage (Mirre) made a great tracking competition in lower class today in Skellefteå. They got a qualifying result and are now ready for higher class! Congratulations to you two guys! Well done!

 

Subtils Mirage (Mirre) har tävlat lydnadsklass 1 i Byske. 270,5 p, förstapris och seger blev resultatet! Stort grattis!

/Subtils Mirage (Mirre) competed in obedience 1 yesterday. She got 270,5 points and first place with a qualification for the next level! Congrats! 

 

Subtils Nougat Nordique och matte Hanna slår till igen! Vinst och förstapris på 273 p i lydnadsklass 1 på Bollnäs BK idag. Mycket snyggt jobbat! 

/Subtils Nougat Nordique and Hanna strike again! Victory with qualifying points (273 p) in obedience 1 in Bollnäs today! Very good job!