Subtils Malinois  

This is how it all started/Så här började det

Partners Dirke, one of our foundation females

Everything started when the kennel's founder Gunnel Ferm and her husband Hasse fell in love with the Belgians, mainly Tervueren in 1971 when they bought their first tervueren Partners Con Anima. The following year, her sister Partners Dirke was bought and both dogs competed in search and tracking with varying degrees of success.

In 1977, the first litter was born under the kennel name Subtils, and from that litter it’s worth to mention Int Ch & SUCH KORAD, TjH Rescue Subtils Livius, who became father of not less than 150 children. He also became the first rescue dog among the Belgians in Sweden and he also competed in tracking and searching on an elite level.

Together with kennel Foxfire, two males were imported; Orient v Mezzaselva from Switzerland and Akka v d Moosfluh from Germany. Since Orient had HD he was placed in a family home where he lived a wonderful family life. Akka became father of 15 litters and many of his offspring became prominent working dogs.

In 1995, the kennel's first malinois, SBCH, Korad IPO BHP3 Zagals Zorro, arrived. Zorro was a great working dog who, in addition to his championship in protection work, also competed in elite-class tracking. He also attended SM in protection work on two occasions. He also became a father of a litter of nine puppies and two of his daughters have carried his genes on.

Our first female malinois, Korad Belgross Saba, arrived 1997 and she got three litters.

After a long and close cooperation since 1987, when the SUCH SLCH LP Korad Subtils Fée moved in, Helena Palmquist Rösth became a partner and co owner in the kennel from 2012.

In addition to the co ownership, CIB FI UCH NO UCH SE UCH LP I LP II SE VV-16 RLD N Bijou v H Schothorsterpark also contributed to the breeding with two litters.
Our motto has always been Brain & Beauty, ie focus on good working qualities packed in a good exterior!

At the end of 2018 Gunnel chose to retire completely from the breeding, and Helena now manage the small-scale breeding on her own

 

Kai, puppy from our K-litter

Allt började med att kennelns grundare Gunnel Ferm och maken Hasse förälskade sig i belgarna och då främst tervueren 1971, när de köpte sin första tervueren Partners Con Anima. Året efter köptes hennes helsyster Partners Dirke in och båda hundarna tävlades i spår och sök med varierande framgång.

1977 föddes den första kullen under kennelnamnet Subtils och ur den kullen kan nämnas Int Ch & SUCH KORAD, TjH Räddning Subtils Livius som blev far till inte mindre än 150 barn. Han blev även den första räddningshunden bland belgarna i Sverige och han tävlade även i elitspår och elitsök.

Tillsammans med kennel Foxfire importerades två hanar; Orient v Mezzaselva från Schweiz och Akka v d Moosfluh från Tyskland. Eftersom Orient hade HD placerades han ut till sällskap och levde ett härligt familjeliv. Akka blev far till 15 kullar och många av hans avkommor blev framstående brukshundar.

1995 kom kennelns första malinois, SBCH, Korad IPO3, BHP3 Zagals Zorro. Zorro var en härlig brukshund som förutom sitt brukschampionat i skydd också tävlade i elitklass spår. Han deltog även på SM i skydds vid två tillfällen. Han blev även far till en kull om nio valpar och två av hans döttrar har fört hans gener vidare.

Vår första malinoistik, KoradBelgross Saba, kom 1997 och hon blev mamma till tre kullar.

Efter ett mångårigt nära samarbete alltsedan 1987, då tervuerentiken SUCH SLCH LP Korad Subtils Fée flyttade in, blev sen Helena Palmquist Rösth, delägare i kenneln från och med 2012. 

I och med delägarskapet har även CIB FI UCH NO UCH SE UCH LP I LP II SE VV-16 RLD N Bijou v H Schothorsterpark kommit att bidra till uppfödningen med två kullar.

Vårt motto har hela tiden varit Brain & Beauty, dvs fokus på goda arbetsegenskaper förpackade i en fullgod exteriör!

I slutet av 2018 valde Gunnel att dra sig tillbaka helt från kennellivet och Helena driver nu den småskaliga uppfödningen vidare i egen regi.